image description

 

 


Relación PROVISIONAL de alumnado admitido e non admitido neste centro para o vindeiro curso 2018-19 en ESO e BACHARELATO

proceso admision

  1. Admisión curso 2018-19. Eso e Bach

calendario admision

 

* PREMA AQUI PARA CONSULTAR O ALUMNADO ADXUDICADO 1º ESO - CENTROS ADSCRITOS

 

POSTOS OFERTADOS

NOTA INFORMATIVA

1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
•Solicitudes (documentos).
•Fotocopia do DNI do alumno.
•Certificado de Matrícula do Centro de procedencia.

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O PROCEDEMENTO:
•PROCEDEMENTO.

Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza no centro de orixe:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro. (ANEXO I da ORDE do 25 de xaneiro de 2017) 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ata as 14:00h do 20 de marzo(ANEXO II da ORDE do 25 de xaneiro de 2017) 

Centros adscritos ao IES FRANCISCO ASOREY

- CEIP SAN TOMÉ

- CEIP DE CASTRELO

- CEIP ENRIQUE BARREIRO PIÑEIRO

O alumnado procedente destes Centros, deberá solicita-la súa admisión no Centro de Orixe, segundo as instruccións e nos prazos que neles lles indiquen.

De non facelo así, perderán a súa prioridade e deberán participar no procedemento xeral de admisión.

 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

Este centro dispón de servizo de Transporte Escolar para o alumnado de ESO.

As solicitudes faranse no momento de formaliza-la matrícula para o curso correspondente.


Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


Ven á FP

CICLOS FORMATIVOS.

Información xeral de admisión. Curso 2017/2018

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.
Normativa reguladora do proceso de admisión
Instrucións xerais do proceso de admisión
Calendario de admisión