Enlaces de interes

Anpa Os Caeiros

Sobre os teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DOS ALUMNOS NO CENTRO

Modelo xustificación faltas alumnos

     
LIBROS TEXTO CURSO 2024-2025DEVOLUCIÓN LIBROS XUÑO 2024


Estimadas familias, os días 18 e 20 de xuño procederase á recollida dos libros de texto en préstamo deste curso 2023-2024. No seguinte documento atópase toda a información sobre o proceso.
O alumnado que teña pendente recuperar alguna materia nesta última semana do curso, e polo tanto necesite seguir utilizando algún libro de texto, poderá entregar o lote completo o martes 25 entre as 10:00 e as 13:00 horas.
Prégase seguir correctamente estas indicacións.
A dirección.

CIRCULAR DEVOLUCIÓN LIBROS XUÑO 2024

 
ACREDITACIÓN DA COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL E DAS ENSINANZAS PARA PERSOAS ADULTAS


 

OBRADOIRO DE ALIMENTACIÓN SAUDABLE


O MÉTODO PARA CONSEGUIR OS TEUS OBXECTIVOS
FAMILIAS: SOBRE PROTEXER é DESPROTEXER
PROGRAMA SPRING WEEK

Convocado el programa de estancias lingüísticas Spring Week para que el alumnado gallego aprenda inglés esta primavera.

La Xunta ha convocado el programa de estancias lingüísticas Spring Week, dirigidas a alumnado de primaria y secundaria de los centros públicos y concertados gallegos, para que practiquen inglés durante una semana. Se ofertan un total de 1.450 plazas, repartidas en nueve turnos. Las estancias, que se celebrarán en centros residenciales de Galicia en régimen de internado, arrancarán el 14 de abril, y rematarán el 15 de junio.
Más información
CURSOS DE CAPACITACIÓN DIXITAL PARA A CIDADANÍA 2024


O IES Francisco Asorey de Cambados ven de ser seleccionado novamente pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para continuar na Rede de Centros de Capacitación Dixital na Comunidade Autónoma de Galicia. A creación desta rede de centros foi unha iniciativa conxunta do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, o Ministerio de Educación e Formación Profesional en colaboración coas consellerías de educación das Comunidades Autónomas, e supón que nos centros seleccionados poida impartirse unha formación de carácter non formal asociada, entre outras posibles, a unha cualificación de nivel 2 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. O obxectivo fundamental é o de establecer os medios para que toda a poboación adquira aquelas capacidades dixitais que lles permitan interactuar como usuarios independentes con entidades financeiras, administracións, organismos e outras entidades. Trátase polo tanto de que a cidadanía poida formarse en competencias dixitais transversais necesarias para desenvolverse de forma cotiá nunha sociedade cada vez máis dixitalizada, na que servizos esenciais, tales como a banca, o acceso ás administracións públicas ou o consumo realízase de forma telemática, excluíndo de facto a un sector da poboación que, ben pola súa idade, polo seu baixo nivel de formación, ou pola súa vulnerabilidade, carecen das competencias dixitais necesarias, situándoos en clara inferioridade respecto da poboación xeral e empeorando de forma significativa a súa calidade de vida. Por todo isto, no IES Francisco Asorey impartiranse Cursos de Capacitación Dixital para a cidadanía, dirixidos a persoas adultas (traballadores, desempregados, ...), preferentemente maiores de 55 anos, que non estean cursando ensinanzas regradas e que non posúan competencias dixitais básicas. Estes cursos ofertaranse en tres niveis diferenciados: básico, intermedio e avanzado. Os cursos son GRATUÍTOS, de 30 horas de formación, distribuídos en 12 días con dúas horas e media de formación cada día, que se impartirán en horario de tarde. Impartiranse nos meses de abril e maio, e tamén máis adiante nos meses de outubro, novembro e decembro. Para levar a cabo un curso é necesario contar cun mínimo de 15 participantes. Ao rematar o curso, entregarase un certificado de asistencia e aproveitamento asociado a unha cualificación de nivel 2 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (IFC748_2). As datas e os horarios concretos dos cursos estableceranse máis adiante. Aquelas persoas que estean interesadas, poderán facer a súa preinscrición chamando por teléfono ao 886159160, ou ben cubrindo o impreso de preinscrición que atoparán á súa disposición nas oficinas do noso centro (o horario de atención ó público é de 9:00 a 14:00 horas).


 

ACREDITACIÓN COMPETENCIA DIGITAL ALUMNADO


ORGANIZACIÓN INICIO CURSO 23-24


Competencia dixital do alumnado. PORTAL XUNTA

RESOLUCIÓN 28.02.2024, EN PDF

Presentación do nº 10 da revista "O Umia"


ano Asorey

A XESTIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NO ÁMBITO FAMILIAR


ORGANIZACIÓN INICIO CURSO 23-24CURSOS DE CAPACITACIÓN DIXITAL PARA A CIDADANÍA


ORGANIZACIÓN INICIO CURSO 23-24

O IES Francisco Asorey de Cambados ven de ser seleccionado pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para formar parte da Rede de Centros de Capacitación Dixital na Comunidade Autónoma de Galicia.
A creación desta rede de centros é unha iniciativa conxunta do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, o Ministerio de Educación e Formación Profesional en colaboración coas consellerías de educación das Comunidades Autónomas, e supón que nos centros seleccionados poida impartirse unha formación de carácter non formal asociada, entre outras posibles, a unha cualificación de nivel 2 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
O obxectivo fundamental é o de establecer os medios para que toda a poboación adquira aquelas capacidades dixitais que lles permitan interactuar como usuarios independentes con entidades financeiras, administracións, organismos e outras entidades. Trátase polo tanto de que a cidadanía poida formarse en competencias dixitais transversais necesarias para desenvolverse de forma cotiá nunha sociedade cada vez máis dixitalizada, na que servizos esenciais, tales como a banca, o acceso ás administracións públicas ou o consumo realízase de forma telemática, excluíndo de facto a un sector da poboación que, ben pola súa idade, polo seu baixo nivel de formación, ou pola súa vulnerabilidade, carecen das competencias dixitais necesarias, situándoos en clara inferioridade respecto da poboación xeral e empeorando de forma significativa a súa calidade de vida.
Por todo isto, no IES Francisco Asorey impartiranse Cursos de Capacitación Dixital para a cidadanía, dirixidos a persoas adultas (traballadores, desempregados, ...), preferentemente maiores de 55 anos, que non estean cursando ensinanzas regradas e que non posúan competencias dixitais básicas.
Os cursos son GRATUÍTOS, de 30 horas de formación, distribuídos en 12 días con dúas horas e media de formación cada día, que se impartirán en horario de tarde. Haberá cursos en outubro, novembro e decembro. Para levar a cabo un curso é necesario contar cun mínimo de 15 participantes. Ao rematar o curso, entregarase un certificado de asistencia e aproveitamento asociado a unha cualificación de nivel 2 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (IFC748_2). As datas e os horarios concretos dos cursos estableceranse máis adiante.
Aquelas persoas que estean interesadas, poderán facer a súa preinscrición chamando por teléfono ao 886159160, ou ben cubrindo o impreso de preinscrición que atoparán á súa disposición nas oficinas do noso centro (o horario de atención ó público é de 9:00 a 14:00 horas).ORGANIZACIÓN INICIO CURSO 2023-24


ORGANIZACIÓN INICIO CURSO 23-24
RECOLLIDA LIBROS TEXTO CURSO

2023-2024


LIBROS 23-24


 

LIBROS TEXTO CURSO 2023-2024

CIRCULAR DEVOLUCIÓN LIBROS TEXTO XUÑO 2023

CICLOS FORMATIVOS

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN E CRITERIOS PARA OUTORGAMENTO MENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONRA NA ESO E NO BACHARELATO