Outras novas: secretaría

Gastos de funcionamento

Gastos de funcionamento dos centros de educación secundaria: 2017

Gastos de funcionamento - Fondo Social Europeo (ciclos grao medio): 2017

Ler máis

"O FSE inviste no teu futuro"

A implantación dos ciclos formativos de grao medio de F.P. está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE)

Ler máis

horarios xerais do centro