novas

 

Instrucións para a realización, dentro do curso 2018/2019, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/2020

Ler máis

 

Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI"

Ler máis

 

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2018-2019

Ler máis

 

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes

Ler máis

Graduado en ESO e Bacharelato

Real Decreto 562/2017, do 2 de xuño, que regula as condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e de Bacharelato

Ler máis

 

Resolución 9/06/2017 na que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no RD anterior

Ler máis

Itinerarios ESO

Itinerarios ESO. Curso 2016/2017

Ler máis

Itinerarios BACHARELATO

Itinerarios bacharelato. Curso 2016/2017

Ler máis

Reclamación cualificacións 2º bach.

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2016/2017

Ler máis

Proba de Avaliación (ABAU)

Proba de Avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU)

Ler máis

horarios xerais do centro

Acceso á Universidade (ABAU)

Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018

Ler máis