NOVASAnpa Os Caeiros

Sobre os teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DOS ALUMNOS NO CENTRO

Modelo xustificación faltas alumnos

     

 

Normativa reclamacións

Ler máis

 

,,,,,

....


 

Ven á FP. Información xeral de admisión. Curso 2023/2024Ler máis


 

Publicada a Orde de participación no fondo solidario de libros de texto para o curso 23-24

Ler máis


 

Trámite para a solicitude de TÍTULOS

Ler máis

 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

 

Itinerarios bacharelato

Ler máis

 

Itinerarios ESO

Ler máis

 

 

 

 

Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século XXI"

Ler máis

 

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP

Ler máis

 

Instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes

Ler máis

Graduado en ESO e Bacharelato

Real Decreto 562/2017, do 2 de xuño, que regula as condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e de Bacharelato

Ler máis

 

Resolución 9/06/2017 na que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no RD anterior

Ler máis

 


teléfonos móbiles